Sempozyum Konuları

  • Nitelikli Öğretmen Yetiştirmede Lisansüstü Eğitim
  • Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma
  • Lisansüstü Eğitimin Sorunları
  • Lisansüstü Eğitimin Geleceği
  • Üniversite Toplum İşbirliği
  • Disiplinler Arası Programlar
  • Yükseköğretimde Kalite
  • Uluslararasılaşma

 

Not: Sempozyum ana temaları yukarıda belirtilen temalar olup bu temaların dışında gönderilen bildirilerde değerlendirmeye alınacaktır.